De speel-o-theek verzamelt de NAW-gegevens van haar leden om te kunnen weten aan wie het speelgoed is uitgeleend en aan wie de factuur voor het abonnementsgeld gestuurd moet worden. De gegevens worden opgeslagen in het softwarepakket van de speelotheek. De computers van de speelotheek zijn via internet met elkaar verbonden.