Speel-o-theek De Drie Beertjes is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft de ANBI-status. Schenkingen of donaties aan ANBI’s zijn geheel of gedeeltelijk aftrekbaar van je belastbaar inkomen.

Hier volgen de gegevens die de belastingdienst vraagt aan ons aangezien we een een ANBI status hebben.

Naam instelling: Speel-o-theek De Drie Beertjes

Fiscale nummers:
RSIN: 804221935
KVK:  41181935
BTWnr: NL804221935B01
IBAN: NL68 INGB 0002 2984 72

Post- en bezoekadres:
Speel-o-theek De Drie Beertjes
Wijkcentrum Schoneveld
Zonnehout 36
3991 MX Houten

Doelstelling Speel-o-theek De Drie Beertjes:
De speel-o-theek heeft ten doel door het uitlenen van speelgoed en spelmateriaal aan kinderen tot tien jaar het spelplezier, de spelontwikkeling en het samenspel van kinderen te bevorderen. Het is een duurzame manier om kinderen met veel verschillend spelmateriaal te laten spelen.

 

Beleidsplan:
Het beleid en de werkwijze van speel-o-theek De Drie Beertjes staat in het Beleidsdocument Speel-o-theek Houten

Bestuurders:
Voorzitter: Gerri Koster
Penningmeester: Karin Snijders
Secretaris: Tom Zoetekouw

Beloningsbeleid:
Speel-o-theek De Drie Beertjes is een stichting die volledig draait op vrijwilligers. De bestuursleden en overige medewerkers ontvangen geen vergoeding voor hun werk voor de speel-o-theek.

Jaarverslag:
Een actueel overzicht van de activiteiten van de Speel-o-theek De Drie Beertjes staat in het Jaarverslag 2018

Financiële verantwoording:
De financiële situatie van de speel-o-theek is te vinden in de Jaarrekening 2017 en in de Balans 31 december 2017